NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders np. VLU No. Si. van de der op 'T' dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: <2 Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 192.J worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met J.l(P[) van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, ju/U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 812