AANMERKINGEN. S - Z - /f Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 818