NOTULEN A GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. Sb van de der op dag, den -&&L. 192 7. Tegenwoordig de heeren: lj Secretaris Afwezig de heer 6%.t De notulen van de vergadering van den z. 19 X, worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers //.<P/ tot en met ItüH van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, s*-,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 822