TT ~Tt* L /*~t~ T 7 BESLISSING. LtllU4T l-Z-JS o-» *C*. ■+S T</ l/2cs4 'Tl^- C-»» •^Ccs£0^ 'S^d J 'ó*- t- &Ta~. ££--*i-v ■pL y-Cf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1\je~4~~-cC~<4 t. VnrO~~ ccrirt^cC^ c/~^) 4sC<sX^%s^ï- j 'Co yX^~ *l -&c<r -ot^-t-^cT/. ts^Lc. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. VO^yk Uf<T AANMERKINGEN. AS-Z-f ~L" c^cLeeXvt, rj. 0 I - hJ. "vl tr£vLt u. u^CvG y i j - - j Tz>**T ft Co^cLuXv^ (X^COvsJ^-I/sXa. ^>C^v«-^>y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 826