4 'CZZ/ 'Z 'J 'T- Z— •"7" i?«* (b. /t" f sfs' IJ 3 f°/^y<? V e e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. (ba l A pcbbrc-i--t£ tam #-c*aU^6 Jtf. - l 8 IA,- b Ij 8. J b ujy »c*. épad- ta. w 3 G _03 "o Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. >C-#T>3Ï_ -c-TO Lp -Z-»» CO) nJ Isirzn t/P l?^tr?aU^c^c44 4. Zlco-ZL^. /Kl**/ bce-^6r(£-^4- c-U-fc— l/tsiOsa-<^t>£~ '4< UrU^-c^t-^i X- i V - /^t- l^Uy. 1s6-^ 9UrVtt*J.*y j (^J-b ^b criyt<^T^-t- ffOa^t /9l>e^ <**-4. <k-^\ 4^. 4Sirr2 /(✓K ^<2^1 - X1 4Urvt^J^^t^ VlsiSjUristbL óisCa^*a^-i 4^- -Z-^- a--*«^s6t«-*0 -* &C*. L^^»—«*-»-. -^u' &C<- ■^'fk. -0l. «*-•+ *- -tf aC fy qj> 3, 14 ffT> o**~ c4 0 ]~Vl 4*4- 'l^C- ;C<J* Y?' aa-cCc^., 4 -t^;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 827