I JYM~<? 'i Z~~_ 7 BESLISSING. i s \Jf M~ - u $k. X, t-t> aC ét-J Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. £ee£*~ Ct^TnX^' {Ze. '^'a^c^eZ c/p 'fa */-*- Z^-7 y et *e£c£< ^eCe^X.^C^e-^Z-Cet-*-» &CeL^s£- t CSU- ^w-1, 1^£-^ -(Lx -éLx^t^. etfeei^X^f^/- -^eCe^ £T?X Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ~^^(L\z/lzLcL<svu A L -y 2j£ %J J- ./-/f2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 828