rz v T 7" V- "J J T 7 r /x- xz. Usfr 7 yy y BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ft. <t>^i~> a" 1)~xLo£A-. V Ao, <S o j Ai o bl J<jA CArA 7 m w 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer. 1 I I uj S". j (y^r<risiC~i4Asl.y tl xlA-L/leAyA-tsi^l (/-tc~x KORTE INHOUD. A>^r cC*~ éixZ* s£^Z^<. '^h^C-^Oc. ^c*- CCéo tCx- ^€u^k sCc X^^iS yU. <s<^f^y^yzsyct~~ -&Cs<7 -£>c*st ucrv crtrv r VksSIo (33 s£c-x -y^oyyc^Cu-y y JLj/-C^l*J^L CiCZ^4<L 0c^£< s& £^£t<£c*.4^-pn x^Oc^xr-ir>s. S O. x*. p J, li Ly X-^7 X£ £<tsv aC^. 0O*^-* ^A^X-^MLs /^Z^o^07XvA tf-~ZSK~, /tsZL^ -/- A^£-*-i t*c-*64' A-*~ ts~1L~y ZW- iCt_ 7 t-r^ <tf (/Cyi^t^iy/', X XA^-C ft^- /Cerl^c^-i -Co ~£r^CT~ Cc #ÏL^éCC*c^-^- k^2^ 14> f -<5t OCtst*t-»-\ - tA ëcs&tCsc^y*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 829