L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders c 19 Xj No. van de der op dag, den Tegenwoordig de heeren: L. /C... Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts w<6rden_-ekt ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met ZjQ van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 82