- y— r-jr-r" ""Ayr/ 7 i /L BESLISSING. aU.^1"Zjj, i^/ LJo X.S'i.ZJf, '■C&-. CTCc <7, */*s -. J>-/-/P- AANMERKINGEN. h Ci-^O^i cc*. C XUl GL^tCi^le. éO. CCa~j dCc- Cc^C^t-^3 OCC^ d^4L co-tn^d-^- &C£-~ ^Vg^n. i^zr-is-\ jtc t/ £c^óó*~~*^y KsCo^tC* <yt~i^Cc~-i &c<- X^£f-tXL<_ (sV*^co-*a^.e&^ f tfc*r üfef X^->y -6^ st4^9'L^*C^' 0e^-au~*C t^~~*^l VL e%^c -&^sc~~ <Z^+ s£^&^+% <ZC</ dCa^a^lstrv-t s?v<l/v9C^*^ Z^I^C 4>trTri^cCi+~' /'c*n - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1 d**7n - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 7? S -/-/sf J lau-isfc. -/ - d~ dór??uj 'S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 832