SL NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders SS,9, No. Sh. van de der op Sf J dag, den 192/". Tegenwoordig de heeren: Secretaris: Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 6 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers IsO f tot en met /1Z S~ van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn" is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, j ^-7^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 838