-r. BESLISSING. -i S~ *2^'<?^'-«:zr «sV^^ ^<»ir "C^y' ->7. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -J yzf/s-j- i' i.,s-t Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V~ «oidxeXvM^ V'V l - l - 15 h lAJL{l OvUv AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 842