BESLISSING. V- 7" - m y ■^y-^ r' B^>'' ZX^t^ "*=*--r t Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. L' <l/«LcdU~^ ix i - m-is Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j-Z-33 _J^ dntA^Y^trLtXu. -/0 <y AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 844