Ui *b* ~xj - uk. lil Vil. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ui. ITT. KORTE INHOUD. 7^k?d>. ij /^~s 3 C Q> O Dagteekening en volgnummer. ^~#cP. -j o? SS*.^&ZS*S* S£*^-S*r S^föfV.- S--/VSi' S'z^z-y -é*stCs.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 847