'Tf^A "3* i>V BESLISSING. ■té?' l - l~^l ^5* -t^r- C^r ■A&Xrr séé -ZU* T - - V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Ast' - k f .v*i_ U) Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I £ty AANMERKINGEN. y iv^iLuXk^ \yV' JU-.MS. 3XvUul. VfcX^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 848