2Z -£ yr BESLISSING. <éf /ié*. s J^^T"*^é-Z zé-* 4' ■Jf \- \- (5. 2. J s~- s- /js sy 2 dr ■£Z^t 'Lir -*L2-Z-£v~.fc *r-*2 **é**CtL^ >3£&t adz Zid-, yfr<^ ***1 ■'Z** y ^3 22r -I - *- 22tZ -. ■-'Vr-^- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. W- (/VXVlo ^r^IrviVl-CAyC. ^éézr^Z^r-cr-*** - é-C-^ef Tr iZ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ^A-sji. rrtrfl. ^vUa/I. vc.' U^o -T- ~*5 2/ er - z.2. -- /-/> z J--J. - jo/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 84