cs ^.<crs NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No r„ van de der op dag, den IX) Tegenwoordig de heeren: v, A/Lu. C$fc. (LcT-tvdTS v_dLwctex> £--vv CXA~cL//\SS Secretaris Afwezig De notulen van de vergadering van den /3 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers /Al 6 tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, ■yr /M;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 850