w 3^ 3T *1 1 i f H^h L~ rAvu. A IK Ji CJy BESLISSING. d WvtL. - -X*7Ü im' yL* A p, ^jxyCt-^ï i 1 ttW--HVH^j cys. tw/hllIv-IA^A- 'Lt hh. vVJ cL^X -va. 4jl (Ln a/hw-^ cLaA. d*- cix^. *<TVva^_^CciA^A-^yy^/>Jh/^(>u^sv*s. i^v j X-Cj -$a (xa^vtA^v<^ %-^v, -4^x tX^y^x de VMaX^umAs^ /X-t-A- -^-£ 'V.- ad -t^JU *~0ay^ASOiSb 'sLX. /IrVfiL^ &1 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. *-d/T XL Gxr-cv V*^v. t w^s th*—^■coxiA Üy\As% 'eedJL^a .--CAT/V yt~ oCu, rwMrU -trvv^-^X-^»-^ -X-C <a£-a (n^vt^w^ &^Os^.ci~L- l utx-cLft-*. UjV&, X-t-vX^Us trwwvï^| XL^v, c^tX^i/t-tZo - w/1—v. T-»\^w. _-^|^X- C*—<<^^a -oct"*-£{/C "Wv*^C--ï o/C^vt^vvi^w ^C*-^Vu<»-^Vvt-.^- lv O-w*, c(/vvc^-»/(-^a, A- 'iyV\~cLc^\. - Q^iy\^\y\A^Ci^^dui^A'> -■ n^W. /Cv^ü^vw^Cc X^X. Jb cix*- ^-h^cWod -V-CA/^mj cX/T d^-iLvt-Cs^ vvw £^a ClcJL%" A-£u^Tt~ ^GLi/CMa 4A1TW Aa-^ -K - LC-woC^Vtce^Xb- ^M^T/X. c(/(r (/Cc. c(^-u- A^ÜC%C Wx/i X-C 4^^A/X^-cX-^, la. oJlc -nT £a ^t<*yUu/Cs Uv» yic 1X~~- oLa-^ X^ V—v~v~C&s <\.u^ (Am cLl. x^vwHAij jiA^ U -UOL.JI V t/VX-i-^t- <UU> t/fvvL-vt Aax^T ^3 /WaAoX^ A, iyj-ceuy/x^y*— oee ^Uy\yjiyweUy) X-ty, vu-x^Ut djuiJC^ -iyjt/T~ -lAtvtt l Lt-u ^VV T-a^XXt^, MwXtkXx K<rvvU-A-v cUjo.iwl -trv-w-c ivuw^j Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V CL/ \AI f-l- H.X C_ 3^n«A-d^K^ Ce\ cAjaJUs 'A,0^oLaaKI\ Sei tCu-LiX^ 'vlArCjUui. UAivCü.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 852