p ^z jry-y (I r ^<i 5 T <x^ BESLISSING. IJ V /s-zy-z z J a^-. r e /- - j/ C--^—- 6^, is y^yJLsjL. Cc cLic. Asir\H OcA-*^ etc. ^P1" z^-tA cL~tu, "AjlsoZj-Z. - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ^/LaUwa* A-kA-tv, -Xv-v. b\JL.cCz*JLCt. oG-k- vkf jj-v-kAk-v-tf bLk. Li. -L-w L-ik-xL- cGva L-^j vvA^/tvv, -icArAAvx^ ^-ca-tvaCX- rvw-L-eAwT .e^-u-c. aa^aV^*-^ pG-u. -3 -v-w-io-u^Ci-C '^LeT -vva-a-^- /L-^uee-UAV-^.'UA-i--t^ 'A^ g /^Jk£^3-'C-kA-vd..U, UirruL^ Ck_c-v, A-V t-VA-ve-L L. Xe-Ö^jt-tXAv-- t XV*-t^V-VA«uULsC A-v* AA_£-Ak«-Vk-D V-Av-V—J 1 W<A, VVA_«-«t4-^U-t>e^S_A-tv^ ,/fc- 'WxuLei-AAA, ^^vAaU—vI ^ahaIv^ (GaLC CLtfA-LtA JLslX. Lv. /Le. ^crw-(-Cfi- V-tr-^^2^5 LeXiEt VlKlVUl - ^C^a-vA —3 C-^A-A-Jj a*-v^ -LA/AZ-A-cCTt -^C^-VVAA-iIa» i4v<rvw^ 1^" &A<LtX^AA-^ v/(/" O-o- I- 4/C* ?i j-~/-/s^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 856