r 0 L^, T .x Uvj; I [v ^f/Uut e s a o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ITIX. UHV A.% ±.0.. l\44. (FL<vfwk<.c4.. Mj ^-e-c. U4T T)-ec. (KI)-* r xMU,. IDl 0, i -f 1 <kF(TX-i»-iri "C zCZ^t-^ *^An) (J 3 Dagteekening en volgnummer. - Öa-HviTc cX IV U|V7, KORTE INHOUD. 0O-W1 0U_ T-tT-a/Us-^. coT-o I ÖL/L<i ^VvtAv^ij 'Vw^L-C^. ^rv-t V 1/Lt^- V-#»v% c^— X-Vs— AXv» ïKaJL/w-j .^Jxwv cLZ& - Vo-ALufI^ eCc. «CZ-X'W^ ^^3 /v-w\ Cxo^. ^"(J^/VC^C C^ttJL £xt|xV~t^<U*v, qAjIa. V<H/VW Vx^v*AXtAM/t-<^ oAx- ^£^<rvvXv-t/-£e. -A-trv-6A, C/Lc. £j^e/t'V»~e/Ai~X<. I »V>^.(1(. i C^^ce^vv'tr ü.M CWt/tMcw». U^ x-u, e^ustw-*^ <j x-w^U-< svx*jJ /u^v_^>-xxCxa^ aa-*-^ l H^irO|/v6-v cc o-* V-Lr-iA. 'V-O—I 1§~-Cc k-' ':c^ l- l~ "üx't" ^VX.oLwi Zs% .jLAS^i Ctsv^A-^u-^f-trs. cC slry*, zv^-*--</v^ zv~&^ tXj^ C^pt/VAA^c^JXT- s\^>v~l^J^ cXjl, L-^j XT_xO dUw^i—l/l/-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 857