•^T "/?- f II BESLISSING. -O i ^i*uX cLj2^ 3Viuw-y. /AxK\k /-/-S^l 1^CaC»i^, c£_ j^lx, •iU^||^vvvv^IXaV"v--ó£x-lj -Ia^v^^^-uc^ y<yv\Ay^^CM cLjl OiJL^s oCe. Lt-jjit~5 -LA^vLv (/VciEu*. clt Xji" »w Vtjk, ^l^vtKrlL. -^o-n-^UC v-/tLtj. "^Wvut-u-ti-Xit^X o*«^~ iX-, x^eJL- <U» eCt^U_^ "ité. -v-i*jLA ctt_ yi~€sV*l&>L~^cL<. rvwi-vtWt cL. v-t^vLe-vL Owjlu, ^iw<-Gu /t<_ /C-u^UW Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. v/' <55?/ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 860