NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. ..Si van de der op dag, den '.x.....^?192, Tegenwoordig de heeren:k_5v Secretaris: Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den c c-e^. 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ./.A.S~.ü.. tot en met LzJ>3van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, S0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 862