7 - B E S L I S S I N G. s ^2^- -x> I v/f 5- t-ja. ^V<i/U-AXtv <P. 1^ v/V Uj -l. iy. xt^v^pe^wT ^x^c-rr ^r^x. t*/ X^y—X^' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. XX. -x Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. «XXV'ti'ViU-t-l (X^otctXi^ X'i/ IX- I- ff. i- «s. AANMERKINGEN. C^WriA. C/i tö Wu^t x2z- /W V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 866