BESLISSING. ?y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. irTV* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j- -/<?// -2. - /<?f - ss AANMERKINGEN. - ~r-y-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 86