r NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. S van de der op cru,oUj. dagden 192 Tegenwoordig de heeren: JA, £2..-.^lCiA-i£<i-:v..cU'V3 Secretaris^,-t. Afwezig de^ïïê^rw^f(, ,-^ti^vvw». ol2<ul*-A.. De notulen van de vergadering van den X 3 /S5wUitvvLv19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mee deelingen, vermeld onder de volgnummers \.iA..b.tot en met lij/Cvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 870