't ar f <r X 4 ~^-jn Lc th-^ t^1 (Ml cCv-i^ *31^. eJL/Lt N xwi JLtsC y e^l. Xa. -Xl2aLa. -)/u^iLt£ - -Ct/wi. iraa!* BESLISSING. ^j-oaji- ^x^ClaJI^ Xl* t^-n^v. a^yL (rVv Uc -XiX AsMAdoXL. <£r HaXt^LX Jid^JUU^. is. Zrléc ^a* aa Uf i-1~ i - vytr li - i. /VuHTl ly, CÏ\^/UM*Xwt. 3S^ww^> KXr^~ 1- «n-c t /|^vexc-£ -Vl Oi^AjL- j -wn^e - x-w^ owe^u -uj el*. e<3- ^is-t/x^dL/fT y^Z" c oL^J^C (Xsffsi*^ -4sX-£- oLl^ &-ec/^o3-*-v, ^"^7 /t /i /I /i A dd J d t, /f. ,- A dd n a A d d-% éi a 4 L-édd J" vU>^-T-<Lt| -<x^vtC^C cL-w ^^X'k-L*. AdA-édidd^. -t~*— O^joddid cCc. AdAd*-£A OsX. d^dt^ -^AdAdAd-a A^-tdX-CdedcJ^. d^uA OdA. cniddLd]p^A^<^ijidAd ^Xa<ri/^~dJ^ C^-€_ .Ar^Xd^C^^^'d*-C-V-Ü-C^^G^ cG*-»— (CZ?V- iJctcxL a/tc -^c^vv-el^C" -^-^9 A>~{/\Xljljt*A. 'i't(TM^vCuj öCt. w^t^9 /tAi JLr oUrXUd^lL~r XVL i/Wtliv ott V"°- a~CdAd-tdf <U_ c*-*—t -Ar CLd, O^X~<-XX>u^_s /%fc> a-*1^^~d- -«--t-^ "Z^t- <2-^C C*~did*dd-*-^-^-, t^dX-et^i^dd „^/tdsX X •X -XXé é?Cd*a aa^ di d', d add. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. £>A> Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. CloaJUa C-X^ ÖL^tLwXt^M ■3 sX*Z- r -/"- S- J 3 X' <XZ 2 - <-? AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 874