7 y yyi—r BESLISSING '7 1/ \Ji S - 1-J^ 7^ gV %- 8h iiJlf U»" l- i, y^S~ /^^cP^c- *''V' PiPe Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. *~s? ^r- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cOw-tlx c/l -£-$& AANMERKINGEN. y t <2^ >*tf /-/- &5\L o-ryrpvi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 88