4. H.J. Dolfin. Ontheffing art.13, Bouwerordening. 267. •968.116 Uitspraak Koningin inaake gevraagde vernietiging Raadsbesluit 5.1176. bouwplan Geubbels en van Ee. 279- 6.1238. Bouwvergunningen 62, 63, 64 en 66. 293. Wijziging Bouwverordening 307. 347. 9- Bouwvergunning M.Hornsveld 311. 9- Bouwvergunning C.v.Schalkwijk en J.Hilhorst. 321. o. Bouwvergunning P.G. de Vos. 370. 443. C.Schalkwijk en M.Hornsveld, ontheffing bouwverordening 371. 444.457 J puwvergunningen 6970717273747576777879 808l328384 85,86,87,88. 372. 3- Bouwvergunningen 89,90,91»92. 384. A.v.Oostenbruggebouwen van een schuur. 384,537. A.M. v.de Wel, overplaatsing houden woning. 385. Aanschrijving C.Pul, afbreken gebouw, zonder vergunning gesticht 386. 372. Centr. Adm. kantoor, Ontheffing art.13, 2e lid Bouwverordening 402.413. Bouwvergunningen 93 "fc/m 107» 3, 88, 202 van 1926, 52 en 108. 460. 95-109. Gebr. Swager, ontheffing art.13, 2e lid der Bouwverordening. 480,556. 1-0. Onderzoek bewoning oude en nieuwe perceel van H.Geubbels. 485, 543. Bouwvergunningen 67 en 68. 486. Verdaging beslissing op verzoek P.Hornsveld om bouwvergunning. 486. Gebruik van een houten schuur als garage door E.L.v.Batenburg 489. Bouwvergunningen 105,109, 110, 112, 113, 114, 115» 116,117,118 119, 120, 121, 122, 123 en 124. 505. Bouwvergunningen 57» 109» HO» 111» 120, 125» 126, 127»128,129, 130, 131, 132, 133 en 134. 543. P.Hornsveld ontheffing art.8 der Bouwverordening. 553, 961. J.A.Verheij 554, 961. >6l. C .Belt 555* Bouwvergunningen 105.en 136. 569. Bouwvergunningen 136, 137» 138, 139» 140, 141, 142, 143» 144, 145, 146, 147, en 148. 604. Overschrijding zijerfafscheiding J.van den Broek. 604. Aanschrijving H.J.Dolfin, aanbrengen gemetselde kolom aan bouwwerk Soesterb. straat. 605. Bouwvergunning 149» 617. - 239- H.de Beer, ontheffing art.8 der Bouwverordening en bouwver 629.776.796. gunning. 880. P. Rademaker, idem. 630. 261. Bouwvergunningen 134, 150, 153>154, 155» 157» 158, 159» l6o,l6l, 338. 162 en 163. 644. 338.863, H.J.Dolfin, weigering vergunning bouwen van twee schuurtjes. 646 J.J.'/iersma, weigering bouwvergunning 647. i. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 8