r v/T l<uA 7" -y ~7 %YZ. BESLISSIN G 5^- l/* 1/ mV" iU>- X- J lil 1/" -f >--/- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. <?Jt/HsV^\st^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ■<?Z- t --2 - -Z. k/V fl- 1- I' Jlh. 0 ■^jVvKttwU^a wur*ju\. V Oj^kjülL+~^ \J\1 Ml- |- 3. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 90