NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op .C z-ujdag, den 192 Tegenwoordig de heerenvz'X/f. Secretaris .- Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den /L-if Jj o^uul,asïsu 19 Zj worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden—de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met UöS' van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° x is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 94