r J, NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST i a.L.1, 4:Ljc.//'M: No. van de der op dag, den 192 C Tegenwoordig de heeren: '/A/I.. Secretaris..:S;A ...Af..t- Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Li \9lJ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ,.if..Ö.tot en met (livan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 100