.6*. - A 'l'~r*ZT K 3. ^L^y. B B a c J? o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. /fa. f*CC&o-c«-o - 6 o Z 71 T /4^-tf. -cy.c (J Dagteekening en volgnummer. \^T"- /<s* 1^C.^CC UU- Cc. t ot I £^£c^. t-C/frl l-Cst^LCOt^ <2e KORTE INHOUD. J C-CC^ c/ C-^x^^yt- r t Jc^y} eCt* %e-a' C^i c£x (X 'tX-^y CC~-*-c^ Z C^o (X*^c c>C~*-. c^C^cn.*Z-< /q 4--y6>--yi6 ^jC. ^u-<Zr'' 'L £-*-i t/ C^CJ^/C c^c^l <^^7 oCt^ UyVhJ~-*U i^dfZ <aü y' -y CCtsi^yt^ CzzZ &ïvCiyty*> 0.t~S y^CirL'T^^. q ayC fu vi£ X r- C/i^v Vvf <y<) 'thsC'-^C^siL Oc^Lj •^C-'i ^c^tZ-T-^ ó£-c Cy-t-, Ci^< -* /^C (36c Cy#L t-Cy^ .1 r "<V 4yu^ 4*lyOr*yCyC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 101