17 ~77 L 5 fu epf BESLISSING. 7: Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. wtrz-oï-'é' /Cc-/ oO-f p jA- Ct-t'T V f 1 _-" Cf - f ^2-<t -»-» ^7 OC<^ It^ïï^C/ cc*. e^<y^£c^£< cJ—l^c Cc^ta^eOc^, t 4rtrtf\. ^L-« K -7 O-^C cCc. *7 <-<7 £<77 l/sW^L't' CO- -G^-cG-f-? 4/U+*. cCc ^th <%z-<^<j c^\ 6&<Sc<^/7l^ /f X 3 -l^tm J 14", - -^-2 C*^2cs£ sCtrc. -Ct- /C 4Lc<--^c-v, 4sb*~ ^7^J<>o^cxr~ -/Icrtr^^ 7L^ a&t*— ^Ctrf 4*l^O^-lZz. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -^2-'? /S-Z —4 AANMERKINGEN. O S» - ^2? Z J c7 fc^LtCcc^M^ G^ t| -I- IS.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 102