"7 -# - //-/-ƒ- J ^jL <3Sv *^4~U -7 -Jf UT BESLISSING. (X+- <7 c£z. -^Cc. 4*H AANMERKINGEN. V V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. X órfcu. 7 A-~%~ iCe^/ CSK^-Z4r*^jb CC^&-^x*t^t ky° el J~ X CCi^Kjz* ^«É^rv^T^a.^ X <r 4\ U. tn >U*~ A-V, aC**t*<- (Xj7u*\ £*-» O&Zy^cirC^— y cn^£' i^wi yc^-n^cX, ^^e-zi^-X- tzX_ c '4, /l r -C^£t> 7 £-^ *C+* cc+/+ <^*- T C*j, /lSfcsm^e6£- l/t^s-ZrL^C^- l^Cyf éc>^C>%* ÓC<- *A<C+yf <sCt^*C6>i^. C^, A 0C>4~\ 4^Z~^ j /3/ T^triri ^c Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^z J «r-> iS XSJ iUlUwA.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 104