X 1 /4^. BESLISSING. X fPe. ~yïa~^<- Hi^ X'3-' Hs-f~ Jsyiyx, T7 -^<. e* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. )C^- Lfjcv~b~C^isn*7-éL -X- zCas£~ £l/4' ü£&*-\ Xtf-H <jc^c*4t*^su^iA l^/ ü£jl. c* -/c~+-y-Tf-^-& ■*-//-*/ l,S o c<sv^*CP 0O*~*^ £C^>4. si^r-v^j *Cc£ va-*~ /3 ',K% i. Xs-^ -C>~Ct^£-1-1~~-i- O^y^/ <yf fj e.r~ <33e~e^~Z-£i tP 0 fal 1 ^K, -^t^^C^iryo -*-*- ^Oc<^^c<- ^ue^P- t 3 ^5 -r^- 4- c2^e. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. £/n. s/V-Uw- Ci/j- lOKt/li, ^2- /V 'f- I^Lèc -^VTM^l/^ .«X --^WL^v. a.c4ÖXI^ n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 108