-1C- ï.L.Biok, intrekking verlof. G.v.d.Heul, intrekking verlof. J.F.H. Blom, verlof alcoholhoudende dranken. Me jV.Ph.Th. Mohrintrekking verlof. •Ved.H.van Kleef- Bleekrode, intrekking verlof. J.J.Jasper, H.Bosboom, C.Belt en J.van Raay, wijziging akte van vergunning. .Butzelaarintrekking verlof. A.Radstok, intrekking verlof. i'.Man, intrekking verlof. J.Verkerk, intrekking verlof. J.-^.van der -"inden, intrekking verlof. <7.H.Bakker, intrekking verlof. G.H. de 'Me ij intrekking verlof, M.C.Keers- Uiterwaal, intrekking verlof. EIGENDOMFEF. In schenking aanvaarden van een strook grond van de 17.V. "HeJdebloesem" te Laren (F.H.) Restitutie betaalde registratiekosten door J.Vos bij aankoop gemeentegrond. Onttrekking aan den openbaren dienst van een gedeelte van den \lbert Hahnweg. In erfpacht geven van grond aan Il.C.Pohlman. Overeenkomst met 17.V.Heidebloesem inzake aanleg wegen nabij den Heideweg. Verkoop van grond aan de Beetzlaan aan r. Kochheim. Bouwrijp maken van grond in de bosschen aan de Soesterberg- schestraat. Vergunning 17.H, Kerk, plaatsing ventilator in gem.toren. Verhuur perceel Veenhuizerstraat 6l aan H.A.Vos. Verkoop van grond aan R.A.Kochheim. Verhuur van grond aan van Duin. Verhuur van grond aan F.Jaure. Verhuur van grond aan E.Hilhorst. Verhuur van groad aan B.Hagel. Verhuur van grond aan E.Hilhorst. In schenking aanvaarden van een strook grond van Mej.E.M.A. Speet. Verhuur van grond aan L.J.Th.Bekkers voor plaatsing kiosk. K.v.d.Lindenaanvrage koop van grond. Verzekering tegen brand van auto-sproeiwagen. Bezwaarschriften tegen aanslag gebruik heide- en zandgrond. Beëindiging van eenige erfpachten. Aankoop van boerderij met groenland van V.van Vinden. Erfpacht geven van grond aan de /ereeniging "Van Lennep's Sportpark. Verhuur boerderij aan /.van /inden. Verkoop van grond aan J.van Elten. Verkoop van grond aan F.V."Nooit gedacht en toch verkegen". Afstand van grond door J.Geijtenbeek. Afstand van grond door A.A.^erkkamp. Vergunning aan J.A.L.Couturierplaatsen reclameborden op gemeentegrond. Verhuur van grond aan Manus van Klooster. Fiet-verharden verbindingsweg Heideweg - Braamweg-Plasweg. Servituut op gronden nabij perceel van <7.A.L.Couturier Bezwaren tegen onttrekking a.d. openb.dienst van een perceel pad Intrekking vergunningen T.Beuzel, H.Gostingh, gebruik eigen dommen. Uitweg Ved.J.van oarcieren op Anna Paulownalaan. Verkoop van grond aan L.Scheffer. Afstand van grond door M.Hornsveld. 867. 890 IO89 IC99 IO99 1202 124-1 124-1 1241 1241 1241 1287 1287 1379 6-54-387-576- 746. 13 14 22-120. 27 62 69-186. 97-112 100 101 102 103 118 134 149-386-824- 1032-1058- 167-921 178 185-413 192 232-477. 26O-348-558- 697-768-8OO- 1197. 264-324-349- 487-577-596- 857-II6O-H95. 267-370-437. 273-28O-462- 937-IOO5-II98- 1257-1280. 284-385-423. 287-385. 300 346-872. 352. 356 37O-437. 372. 373 384 385-423.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 11