V BESLISSING ir -Z? 's-,1 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. O s~) Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. U- I- t>. xUs-4< Ml S -/- /ƒ2 Pt t S-/- 2 PI: J~Z - /J Pl t S- /Sa AANMERKINGEN. ■Tti TrfJJ - zL - -PT - Z - /J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 120