y M-. BESLISSING J_J - yf^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. s^S; ***-^SK <£-* *y y>- 'S Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cX. djLrL/t^ vAI mK wcE-wwyi. AANMERKINGEN. cJjcWtv^ \M xx- ï- x. S\*h~*A,dX.to. ^y'z~ /-JX ^irw^>%-uJlrJlxA-^\X c^<r/- /-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 122