NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders IA, No, f-T) van de der op btmdag, den I Tegenwoordig de heeren: l t:\O&jJLt. iü V, 4, X-t?KttóV.V AjU 3..JU».. -a Secretaris Afwezig de hee 192 (P. 19 De notulen van de vergadering van den xA... worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 1 l itot en met 1van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, l, u-ü. «li i«v«*/C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 126