I w U i v_ M JU* u BESLISSING. '^iuauk yi-<»-c ytT yfcyv ~h *^ir>A n3»<S"* .-"j^-*. B-AuL^ I<*JULuJU~-^ \)iA-1- s* yXA/Ie^\ gL <fU i - £-1 1/ s-1- v/i/ li- l- Gf. H^unc v/V" f l- K <fcj\ h~cGua^. gasJc*-"£->-* V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. cL<_ \j\tn XJBAAAA^ u.A/VXt/S 'V-^-v, qX*-x~. JaJlA AsO-v~\^lL^ V^u^xiAri /UC/-t/\ulA -\J—V-T/\. 'bjLsww,i^^4rv»^ sY \^lA (X^-^ >-WV<^VvX. ^L^w-(A-^ /\\W~ I (/(x-V r^o cc^A -t-i^ Vu* ^yDLi\\Xh AxiAiA--{Xyt -X\^yL ^V^X/V-Cj| -v-^ V-d* ^TVa-^^v^C^v-v^. crv^vu-3/t-c< Agt Lt A-v^-CA-lA/Vijt-A^ ^tf\*-t>^jLl^\^i. (fVVV^/G^ oaa^ eG— v^VUuLc^^v- -/Ch'^3-£'w-I>-&-Le. JL^yt v\-A-GaX -<V Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. öuf ^(xfcXvwiy| iyiAinn/iJ^^uvut^ j»?/-/-J l? tfulcLtrXviA^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 128