f TT" •W xUAV^t M I u ^1 .Tv£ 'Vp-<dJ rM ^3n BESLISSING. ft .T^-v-eVt' l<rn -uJLL, JLcX Te. /u-fv vA 5~ -1 - sv -7 *z r s-/-/f e/f/* l<t - i- vTCT-in- -- <^Lj-w«J! ^uJtTr. T V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. v». (Li C-d-t— VHif xJLjtxJ- - I --w-tu-,.. ■A-w ■C KA, n._ <-1, xa. cs^A-i-1— U/i> -v-tyj ■^Mto /Hts /BK.C C WmA ■\ys C-'^-*-i7 /v-trut^y /VtA S -t/( -V^TA. KXAA - I V 1 0- c^-A, V-tL, cXx. V-tL-, ^LuA A-^/P^t-C '(a_C-T~ t|v£^ w/X VKte^ -T-iA-fLVG3 Vvi >tvii^ /y^JlA cXjl -A.A>-*-co^ii-c 1/XAxwn.XtA,oL{Sui**m o(x y(^vATA/WH, AA-t*^_, Tv_6-4 v- iL^dJaxruw^-c A-v C-Ci v-tx^ C^x -3-^^rvv^-y^ Ci a-u^u. (Au*, ^yA-ïMtiA 4sa^swaa*~cJL cL^kA. JL»C\ cLii V—tX-i^ V-£^X %c&a*A**, cWeX /iW' iP*~ckjiA/\A-V-vv (A^-^. ''^jj -xL-tA/iT/-<IL^/^t^ ^**v l~G 1. ^Ttrevlo AA*&$) cL iTL^_ Tk, "1^ ït< AArtAMxd-jdh^* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cm^cKajmj* j *>*-*+ AANMERKINGEN. <u| cfxtTej

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 130