r - '"1 T II ft 1 *™T X- BESLISSING. N vV l-i-j. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. (L, "Ui■L'L- JLaA ft, oLa^ -XxaAxa-AA-^ ta-vun-s ;- n,{ V-K-, C-L-w A-i,nLv JL^ cU<~u-, G.--i --|s :-Mvi ->|MTAi.y -ttvvLt-v -e-v>- va w^u-cA^ aX~t I V? v, u, Vt, isr, yi, sy. i-S1, 4 hj.hï. ut Lt -irvv* oU. A>-| -Vvvx/L (li öLx. Xua^JIaA^A^ tiXo X cLt a. k^-0 A^irV^ CA-iX^j/^C^-trvccXv, ocA -^i<. cX/l-^ ^-^ V-&-, cXc -As\/-l/X-iXC {AXu-t VTTV X>^ VS^v. 2v -G^Vv_-A_^-^_tXx^ /i-C f />»2- vc^CccX Tl V-tXj JL^ V-C, LrurLT „Xi-^GLr!-^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. iLuA^ ÜXa/j/ ./V/vVVV\XAvvw^ /te/A /-AfJ W^fto J2 0 /ic^U. /fuP óL<^' -» /i«v<| .X - (v/Cn. UjX$ -MX. tx. Ww| 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 132