NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. l.L van de der op <-■ ^*-2dag, den 192 f? Tegenwoordig de heeren:C_„ Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den -19- worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 1..L&tot en met js£van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 136