«£- (1 N. BESLISSING. r -y^^> <rV-*-"c^7 vV' Cj-l-J|. JVtiXu. i-i- Tw/VU/IlÏ c^'7 - /- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ee^eEtctw.-^ AANMERKINGEN. •/- - z?s. - J? J~- s - \A (L'^ \M fl - l - IA). c\jla£s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 138