L l-.- I' BESLISSING. ■V' Hl y/yd?s^t Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 5-, \^éf- ié.c- Jk^r y<9) 5- ,Jz- -^T" - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Cc|dLuLu^ AANMERKINGEN J' jy ^-s-y- .2/ 7z~/J- f- <2^,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 148