BESLISSING yx s- vGf Qi öwtCco cLg^^vCXhvCu. AANMERKINGEN. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden 5 OW cK- cKjtsUL -Ct--'» cA M/^CccXJ cca., I oLw - .-v-m -JL rfi ti (7 7 t&ajlA A-IK*/W»*-C-iLc /^v 6.0^.^ tL^cAA try,~Xc (k*fc (Ll^U, JGSWVVl "ViX-kAa, 0 C*Juv^^cCAt^_< -ÏmU «uv^»UaX C^AiAwV^ L v- -t-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 150