NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders tr1 No. v van de der op z-^2dag, den c' 192 d? Tegenwoordig de heeren: Secretaris;.L^J?.Cg. J. 31.2..^.^.^^ Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Lx worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met ./dVvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 156