7 P^ i**" 1'/ 5 - /7 H BESLISSING. 7^ vA 'X**- l' ><5. AANMERKINGEN. r - 7 7^ **zP 7 -/■ -7 vA vr-i- -*£-t <S*-tV ^Ul>, *^v* I e' V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. rA I -*^y -f z^-v. £*~-, Aanduiding van htt dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Z-7 -7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 160