vi BESLISSING. L^1 v4/ (iE vSV 4. /LiXMyVt^Y5 ju' ^\y\ <y IS vvi/' x-i- ^jjiO r^.^£-*z-4>-f^x~./l <T <- .sSVC^-^yC-^. <£?yJ-«, r y>^<s**S»r Tzt7t* r:*_-,^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. V*' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. «-- <-■ -*-*. - - AANMERKINGEN. V' ?1 s - z - J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 162