II BESLISSING. -* j$y - v V *x- l- 3l j ClLi(,^vw-c*-w^L C\/>dL K, VuuLhv» h4ö-iXs <%&.- /-/6? Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^3 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. K> u» £^-<_ VCAXS -Wv. (PV*. rÜhX'C%+~<* trC*», ^^-v^-C^-Cxx^. Wtxcck,-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 164