NOTULEN GEMEENTE SOEST Vp Vergadering van Burgemeester en Wethouders No13. van de der op 192 Tegenwoordig de heeren: 1 (<H A.tix 1.21 ..JL<v\. ic .lC.CjY Secretaris Afwezig de heer \9iA ingekomen stukken en mede- De notulen van de vergadering van den IA worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden d deelingen, vermeld onder de volgnummers .I..S..Ltot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering De Burgemeester De Secretaris, 1.1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 168